PageRank là gì? Ý nghĩa của Google PageRank

PageRank là một khái niệm được Google đưa ra, sử dụng để đánh giá thước đo tầm quan trọng của một trang web, pagerank được tính thang điểm từ 0 đến 10. Dưới đây là định nghĩa mô tả về pagerank: google page ranks la gi PageRank là gì ? Theo Wiki định nghĩa PageRank […]

Google Update PageRank tháng 8 năm 2012

Theo dự tính thì việc  google bắt đầu update PageRank vào chiều ngày 2/8/2012 diễn ra trong vòng từ 5-7 ngày mới kết thúc. Điều này được dự đoán từ trước của nhiều người vì chu kì update của Google trong khoảng 3-4 tháng/lần. Google Cập nhật PageRank tháng 8 năm 2012 Một số website […]